Διερεύνηση των προοπτικών της καλλιέργειας αβοκάντο σε συνάρτηση με την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στην Π.Ε. Χανίων

Ο σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση των προοπτικών της καλλιέργειας αβοκάντο σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών (κυρίως πορτοκαλιών) και στην πρόταση αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την παράλληλη ανάπτυξη των δύο κλάδων. Το τελικό προϊόν θα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης της αποδοτικότητας των δύο κλάδων με στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς της οργάνωσης του συστήματος και της διάθεσης του προϊόντος, σε συνάρτηση με τις καταναλωτικές τάσεις σε υφιστάμενες και εν δυνάμει αγορές.

Επιστημονικός Υπεύθυνος(η): 
Ομάδα Έργου: 
Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Δρ Γεωργία Παπουτσή
Μαγδαληνή Μπαρδουνιώτη
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 018
Ημερομηνία Λήξης: 
2 019
Χρηματοδότηση: 
Περιφέρεια Κρήτης