Δρ Αθανάσιος Ράγκος

E-mail

E-mail: 
ragkos@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
+30 2102755086/8
 
Επάγγελμα: 
Ερευνητής
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Ο Δρ. Αθανάσιος Ράγκος είναι Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2008 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από τότε, έχει διδάξει σε ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και έχει δώσει διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε πέραν των 20 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων σε ένα ως Επιστημονικά Υπεύθυνος. Επίσης, έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε περιοδικά με το σύστημα των κριτών καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια έπειτα από κρίση (στην Ελλάδα και διεθνώς), καθώς και περιλήψεις εργασιών σε συνέδρια και εργασίες σε συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική της φυτικής και ζωικής παραγωγής, τα οικονομικά του περιβάλλοντος, την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας και των εκτατικών συστημάτων παραγωγής, την αξιολόγηση επενδύσεων και την αειφορική αγροτική ανάπτυξη.