Διερεύνηση των προοπτικών της καλλιέργειας αβοκάντο σε συνάρτηση με την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στην Π.Ε. Χανίων

Ο σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση των προοπτικών της καλλιέργειας αβοκάντο σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών (κυρίως πορτοκαλιών) και στην πρόταση αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την παράλληλη ανάπτυξη των δύο κλάδων. Το τελικό προϊόν θα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης της αποδοτικότητας των δύο κλάδων με στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς της οργάνωσης του συστήματος και της διάθεσης του προϊόντος, σε συνάρτηση με τις καταναλωτικές τάσεις σε υφιστάμενες και εν δυνάμει αγορές.

Scientific Coordinator for AGRERI: 
Project Team: 
Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Δρ Γεωργία Παπουτσή
Μαγδαληνή Μπαρδουνιώτη
Starting Date: 
2 018
Ending Date: 
2 019
Funded by: 
Περιφέρεια Κρήτης