Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος (Μέτρο 9, Καν. (ΕΚ) 2182/02) εντοπίστηκαν και παρουσιάστηκαν καινοτόμες και επιτυχημένες περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα που θα μπορούσαν να προταθούν ως εναλλακτικές λύσεις για την απασχόληση των παραγωγών καπνού σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας). Επιπλέον, συνδέεται με την παροχή συμβουλών για τους τρόπους υλοποίησης αυτών των προσπαθειών με τη δημιουργία της ιστοσελίδας Αγροεπιλογές .  

Επιστημονικός Υπεύθυνος(η): 
Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ομάδα Έργου: 
Δρ Καρανικόλας Παύλος (Γ.Π.Α.), Δρ Αλεξόπουλος Γεώργιος (Γ.Π.Α.), Ναβρούζογλου Πολυμία M.Sc., Παπαευθυμίου Μαρία M.Sc
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 006
Ημερομηνία Λήξης: 
2 009
Χρηματοδότηση: 
European Tobacco Fund, (Measure 9, Reg. (EU) 2182/02)