Δρ Ειρήνη Τζουραμάνη

E-mail

E-mail: 
tzouramani@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
2102756596 (2)
 
Επάγγελμα: 
Ερευνήτρια

Η Δρ Ειρήνη Τζουραμάνη είναι Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), κάτοχος M.Sc. στην Αγροτική Οικονομία από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) και Διδάκτορας του τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μικρο-οικονομική ανάλυση κλάδων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, θέματα οικονομικής βιωσιμότητας, αειφόρου γεωργίας, διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνων,  θέματα αγροτικής πολιτικής και αξιολόγησης επενδύσεων του αγροτικού τομέα. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Οι εργασίες της περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω επιτόπιας έρευνας με τη χρήση διαφόρων στατιστικών εργαλείων. Είναι επικεφαλής και μέλος πολλών εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια (διεθνή και ελληνικά) και μονογραφίες ερευνητικών προγραμμάτων.