Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια κατηγορίας δαπάνης -υποστηρικτικές δαπάνες – αποσβέσεις στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Συντάκτης: 
AGRERI
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):