Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια κατηγορίας δαπάνης -υποστηρικτικές δαπάνες – αποσβέσεις στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Author: 
AGRERI