Δρ Μαύρα Στήθου

E-mail

E-mail: 
mstithou@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
+30 210 2755086 /4,5,8
 
Επάγγελμα: 
Συνεργάτης

Η Μαύρα Στήθου είναι οικονομολόγος περιβάλλοντος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη θαλάσσια διαχείριση και το σχεδιασμό. Η εμπειρία της Μαύρας προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και το δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αγγλίας για την θαλάσσια διαχείριση (Marine Management Organisation), όπου παρείχε τεχνική υποστήριξη. Επίσης, οι συνεργασίες της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (Galway) και άλλους φορείς. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα και τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκτίμηση και την ενσωμάτωση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.