Δρ Γεωργία Παπουτσή

E-mail

E-mail: 
gpapoutsi@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
2102755086/4
 
Επάγγελμα: 
Ερευνήτρια
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Η Δρ. Γεωργία Παπουτσή είναι ερευνήτρια στο τομέα Μάρκετινγκ Τροφίμων στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας και επισκέπτρια καθηγήτρια στο ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος M.Sc. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού παρακολούθησε ένα εξάμηνο του διδακτορικού προγράμματος σπουδών του University of Arkansas, ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο ΓΠΑ όπου και αποφοίτησε το 2014. Το 2015, ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή για ποιοτικά γεωργικά προϊόντα: η περίπτωση του ελαιολάδου». Έχει εργαστεί σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και οι εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ τροφίμων, τα οικονομικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή με έμφαση στη λήψη αγοραστικών αποφάσεων και τα οικονομικά της διατροφής και της παχυσαρκίας, με τη χρήση πειραματικών μεθόδων.