Δρ Βασίλειος Μποντζώρλος

Επάγγελμα: 
Συνεργάτης
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Ο Βασίλειος Μποντζώρλος αποφοίτησε από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και ακολούθησε την κατεύθυνση της Οικολογίας & Διαχερίσης της Άγριας Πανίδας. Στη συνέχεια έλαβε 2 ερευνητικές υποτροφίες, μία εθνική και μία ευρωπαϊκή για την υλοποίηση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και Διδακτορικής έρευνας στην Ιβηρική Χερσόνησο. Εκπόνησε το μεταπτυχιακό του και έλαβε το Διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, στην Ισπανία. Η διδακτορική του έρευνα εστίασε στη διάδραση των ανθρωπογενών αγροτικών οικοσυστημάτων με την άγρια πανίδα. Μελέτησε την πολύπλοκη δομή του Θεσσαλικού αγροτικού οικοσυστήματος σε δύο άξονες (χρονικούς και χωρικούς) και την επίδρασή τους στην τροφική οικολογία της Πεπλόγλαυκας (Tyto alba), και τα μικρά θηλαστικά. Έχει εργαστεί σε μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών έργων, μελετών, αλλά και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, υλοποίησε στα πλαίσια των προγραμμάτων ΑΓΡΟΕΤΑΚ μετα-διδακτορική έρευνα. Η πρότασή του έλαβε την 4η καλύτερη βαθμολογία από το σύνολο 158 επιλεγμένων προτάσεων. Στην μετα-διδακτορική του έρευνα μελέτησε δείκτες βιολογικής ποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα με σκοπό τη στοχευμένη διαμόρφωση στοιχείων του αγροτικού τοπίου στα πλαίσια μέτρων του Πυλώνα Ι & ΙΙ της ΚΑΠ, πάντα με στόχο την ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας στα ενταικά εκμεταλλευόμενα, ανθρωπογενή αγροτικά οικοσυστήματα.