Οικονομική αξιολόγηση του έργου αποκατάστασης της τέως λίμνης Ασκουρίδας Δ.Δ. Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων (Ν. Λάρισας)

Το έργο επανασύστασης της τέως λίμνης Ασκουρίδας του Δ.Δ. Καλλιπεύκης Νομού Λάρισας συνεπάγεται την κατασκευή μιας σειράς τεχνικών έργων με σκοπό την επαναφορά της λίμνης στην αρχική της κατάσταση, πριν την αποξήρανσή της. Στο τεχνικό μέρος της μελέτης του έργου έχουν προταθεί δύο λύσεις αποκατάστασης. Στο γεωργοοικονομικό μέρος της μελέτης διερευνώνται οι προϋποθέσεις που καθιστούν συμφέρουσα την επανασύσταση της λίμνης. Η διερεύνηση αυτή αποτελεί την ex-ante αξιολόγηση του έργου και αφορά τις λύσεις αποκατάστασης Α και Β. Οι δύο λύσεις διαφέρουν ως προς το κόστος και τις ωφέλειες τους.

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 007
Ημερομηνία Λήξης: 
2 007