Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Λαγκαδά προς άλλες καλλιέργειες ή δραστηριότητες

Η μελέτη αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Λαγκαδά, οι οποίοι περιορίζουν ή εγκαταλείπουν την καπνοκαλλιέργεια λόγω της εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών, να ασχοληθούν με την παραγωγή άλλων προϊόντων που έχουν ζήτηση στην αγορά αλλά και με άλλες εξωγεωργικές δραστηριότητες-συμπληρωματικές του πρωτογενή τομέα.Η μελέτη για την ανάπτυξη ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Λαγκαδά προς άλλες καλλιέργειες ή δραστηριότητες συνοπτικά περιελάμβανε:

  1. Καταγραφή της υφιστάμενης γεωργικής δραστηριότητας και γενικά των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα στην Επαρχία Λαγκαδά
  2. Καταγραφή της εξέλιξης της καπνοκαλλιέργειας στην περιοχή
  3. Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της Αγροτικής Πολιτικής, στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς στον καπνό και στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή λόγω της Προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας-Βόλβης
  4. Έρευνα σε δείγμα  καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την καταγραφή της οικονομικότητας και παραγωγικότητας των κλάδων παραγωγής που καλλιεργούνται στην περιοχή και τη διαμόρφωση πρότασης αντικατάστασης της καπνοκαλλιέργειας με άλλες καλλιέργειες ή κλάδους ζωική κατεύθυνσης
  5. Έρευνα αγοράς /καταναλωτή στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και σε τουριστικούς προορισμούς της Β. Ελλάδας (Χαλκιδική, Κατερίνη) για την άποψη που έχουν και την αναγνωρισιμότητα τοπικών προϊόντων της Επαρχίας Λαγκαδά, τις επιλογές των καταναλωτών, τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιούν τις επιλογές αυτές κλπ.
  6. Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εξωγεωργικών δραστηριοτήτων συμπληρωματικών με τον πρωτογενή τομέα (αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, παραδοσιακά προϊόντα, κλπ)  
Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 007
Ημερομηνία Λήξης: 
2 007
Χρηματοδότηση: 
Δήμος Λαγκαδά και Δήμος Λαχανά - ΟΠΕΚΕΠΕ