Δίκτυο Δομών Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών/Αγροτισσών και Νέων/Νεανίδων της Υπαίθρου – ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα για να διαπιστωθούν οι ανάγκες των νέων της Υπαίθρου που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό χώρο. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία του Δικτύου Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών/Αγροτισσών και Νέων/νεανίδων της Υπαίθρου.

Πρόγραμμα & Δράσεις: 
  • Δειγματοληπτική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό πληθυσμό σε επτά Περιφέρειες της χώρας
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Επιστημονικός Υπεύθυνος(η): 
Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 005
Ημερομηνία Λήξης: 
2 008
Χρηματοδότηση: 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, EQUAL, Priority Axis 2, Measure 2.1