Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο "Εκπόνηση σχεδίων ερευνητικών και τεχνολογικών αναπτυξιακών έργων καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)"

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.nagref.gr/anouncements/AGROETAK_121114/Anakinosi_(ETAK_2).pdf

Συντάκτης: 
AGRERI