Σταμάτης Μάντζιαρης

E-mail

E-mail: 
sta.athens@hotmail.com
 
Επάγγελμα: 
Συνεργάτης
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Ο Σταμάτης Μάντζιαρης είναι πτυχιούχος του τμήματος Αγροτικής Οικονομία και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA in Food & Agribusiness από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην επιστημονική περιοχή της γεωργικής οικονομικής και πολιτικής. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα σχετικά με την ανάλυση πολιτικής στην γεωργία και τα βιοκαύσιμα. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης στο «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση πολιτικής στον πρωτογενή τομέα, στη μοντελοποίηση της προσφοράς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην οικονομική αξιολόγηση των ενεργειακών καλλιεργειών και στην αξιολόγηση επενδύσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα.