Βασιλεία Κωνσταντιδέλλη

E-mail

E-mail: 
konstantidelli@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
210 2756596/211
 
Επάγγελμα: 
Συνεργάτης