Υποστήριξη συνεταιρισμών; Case Study Report Cebeco

Συγγραφείς:
Bijman, J
Poppe, K.J.
Cook, Michael Lee
Dr Constantine Iliopoulos
Τύπος: Report
Τίτλος Περιοδικού:
'Ετος δημοσίευσης: 2012
Πηγή: AGRERI
Θέμα:
agricultural development
cooperatives
agribusiness and cooperatives
farming systems
cooperative farming

Σχετικοί Πόροι

Support for Farmers' Cooperatives-Country Report- Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
animal products
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

Support for Farmers' Cooperatives-Experiences of non-EU OECD Countries

Provider: 
Subject: 
policies
agricultural policies
socioeconomic development
economics
agricultural economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agriculture
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

Support for Farmers' Cooperatives-Sector Report Olives

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
agricultural policies
economics
agricultural economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
farming systems
cooperative farming

Assistance to the Agricultural Cooperative Sector, Afghanistan. Terminal Statement

Provider: 
Subject: 
agribusiness and cooperatives
cooperative farming
agricultural development
Collected from: 

Cooperative Risk Management: Rationale and Effectiveness

Provider: 
Subject: 
cooperatives
agribusiness and cooperatives
Collected from: 

Agricultural cooperatives

Provider: 
Subject: 
cooperatives
agribusiness and cooperatives
Collected from: 

AGRERI Library

Support for Farmers' Cooperatives-Country Report- Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
animal products
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

Support for Farmers' Cooperatives-Experiences of non-EU OECD Countries

Provider: 
Subject: 
policies
agricultural policies
socioeconomic development
economics
agricultural economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agriculture
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

Support for Farmers' Cooperatives-Sector Report Olives

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
agricultural policies
economics
agricultural economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
farming systems
cooperative farming

External Library

Assistance to the Agricultural Cooperative Sector, Afghanistan. Terminal Statement

Provider: 
Subject: 
agribusiness and cooperatives
cooperative farming
agricultural development
Collected from: 

Cooperative Risk Management: Rationale and Effectiveness

Provider: 
Subject: 
cooperatives
agribusiness and cooperatives
Collected from: 

Agricultural cooperatives

Provider: 
Subject: 
cooperatives
agribusiness and cooperatives
Collected from: