Συμμετοχή του Δρος Αθ. Ράγκου στο INMS Joint Workshop

Ο Δρ. Αθανάσιος Ράγκος συμμετέχει στο INMS Joint Workshop: NUE indicators for demo regions, modelling and barriers assessment, το οποίο λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη από 18 έως 22 Νοεμβρίου. Το Workshop λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος INMS - International Nitrogen Management System για τη μείωση και αποδοτική διαχείριση των εισροών αζώτου στη γεωργία. Για περισσότερες πληροφορίες http://inms.international/

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):