Συμμετοχή της Δρος Μαρίας Αλεμπάκη σε Διεθνές Συνέδριο Οινοτουρισμού

Συμμετοχή της Δρος Μαρίας Αλεμπάκη σε Διεθνές Συνέδριο ΟινοτουρισμούΤην Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 η Δρ. Μαρία Αλεμπάκη, Ερευνήτρια Δ’ του ΙΝΑΓΡΟΚ, συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “2nd International Research Workshop in Wine Tourism: Wine Tourism: Challenges, Innovation and Futures”, το οποίο έλαβε χώρα διαδικτυακά δεδομένων των συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία. Στην πρώτη συνεδρία με θέμα την Επιχειρηματικότητα, η Δρ. Αλεμπάκη παρουσίασε την εργασία με τίτλο: “Benchmark analysis of wine tourism destinations: Integrating a resilience system perspective into the comparative framework” (Alebaki, M. Liontakis, A. & Koutsouris, A.), η οποία επικεντρώνεται στη συγκριτική προτυποποίηση των οινοτουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών.Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:https://winetourism2020.sciencesconf.org

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):