Συμμετοχή Δρος Ράγκου στην έκδοση μονογραφίας "European structural measures for mountain farming in the context of domestic needs and expectations"

Το National Research Institute of Animal Production στην Κρακοβία της Πολωνίας εξέδωσε τη μονογραφία με τίτλο "European structural measures for mountain farming in the context of domestic needs and expectations". Στην έκδοση προσκλήθηκε να συμμετάσχει ο Δρ. Αθανάσιος Ράγκος με την εισήγηση "Structural initiatives for the livelihoods of mountain livestock farming in Greece".Η μονογραφία δημοσιεύθηκε στα Πολωνικά και Αγγλικά και αφορά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και σε ειδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού τους, εστιάζοντας στον τομέα της κτηνοτροφίας και σε συστήματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής και των αγροτικών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές. Ο στόχος της μονογραφίας είναι η περιγραφή ευρωπαϊκών διαρθρωτικών λειτουργικών λύσεων αλλά και επιτυχημένων παραδειγμάτων από άλλες χώρες της ΕΕ καθώς και η διάχυση πληροφοριών μεταξύ της κοινωνίας και των δυνητικών δικαιούχων σχετικών με την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.Η μονογραφία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Πολωνίας και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμοhttp://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2114&Itemid=49   -- 

Συντάκτης: 
madalena