Συγκομιδή μυδιών από μυδοκαλλιέργειες στον Βιστωνικό κόλπο, στο πλαίσιο του Προγράμματος SmartMussel

Συγκομιδή μυδιών από μυδοκαλλιέργειες στον Βιστωνικό κόλπο (Φανάρι, Πόρτο Λάγος). Στο πλαίσιο του Προγράμματος SmartMussel πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους μυδοπαραγωγούς της περιοχής (λογιστική έρευνα, συμπλήρωση ερωτηματολογίων).  Αντικείμενο του SmartMussel είναι η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή μοντέλου αυτοματοποιημένης εξ’ αποστάσεως διαχείρισης μονάδας μυδοκαλλιέργειας με χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας, διαλυμένου οξυγόνου και αγωγιμότητας συνδεδεμένων με λογισμικό πρόβλεψης που να καταδεικνύει την ενδεχόμενη ανάγκη μετακίνησης των μυδιών μεταξύ θαλάσσιων περιοχών. Το ΙΝΑΓΡΟΚ είναι εταίρος του Έργου, υπεύθυνο για την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του συστήματος, με Επ. Υπεύθυνο τον Δρ. Αθανάσιο Ράγκο To SmartMussel συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Ειδικές δράσεις στις Υδατοκαλλιέργειες - Βιομηχανικά Υλικά - Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό" (T6YBΠ-00388) 

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):