ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΙΝΑΓΡΟΚ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2019 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 199/2008 ΚΑΙ ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004"

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):