Οδηγός βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Το Ινστιτούτο μας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Υτογενετικών Πόρων και το Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας με χαρά παρουσιάζουν τη νέα έκδοση με τίτλο "Οδηγός βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών"η οποία διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του Έργου "Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives"Ο σκοπός αυτού του Οδηγού είναι να καταγράψει τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της ενασχόλησης στον κλάδο των ΑΦΦ και να τις παρουσιάσει με έναν συστηματικό τρόπο σε ενδιαφερόμενος επενδυτές. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει  αφορούν μία σφαιρική  παρουσίαση των καλλιεργειών ειδών ΑΦΦ με ιδιαίτερη δυναμική τόσο στην ελληνική αγορά αλλά κυρίως στη διεθνή πραγματικότητα (ρίγανη, φασκόμηλο, μελισσόχορτο, σιδερίτης, χαμομήλι), με εστίαση τόσο στην καλλιέργεια, όσο και στην επεξεργασία και μεταποίηση. Περιλαμβάνονται επίσης, χρήσιμες συμβουλές που αφορούν στην επένδυση σε ΑΦΦ, στην αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά, στην οργάνωση των εκμεταλλεύσεων και στην εύρεση χρηματοδότησης.Στη συγγραφική ομάδα συμμετείχαν ο Δρ. Αθανάσιος Ράγκος (και ως επιμελητής της έκδοσης) και ο Δρ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, ενώ στην Ομάδα Έργου συμμετείχε και η Δρ. Ειρήνη Τζουραμάνη.To Έργο AGRIFARM υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Greece-Italy 2014-2020.

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):