Δελτίο Τύπου: 3ο WEBINAR του ΙΝΑΓΡΟΚ

Τη Δευτέρα 23 ΜαΙου 2022 συνεχίστηκε η σειρά δράσεων εξωστρέφειας του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας με θέμα: «Tα Webinars του ΙΝΑΓΡΟΚ». Εισηγητής του τρίτου διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Θανάσης Ράγκος, Εντεταλμένος Ερευνητής του ΙΝΑΓΡΟΚ. Στην εισήγησή του με τίτλο: «Αναζητώντας την ευελιξία σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής», ο Δρ. Ράγκος αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα των εντατικών, λόγω μάλιστα και της αύξησης του κόστους των εισροών. Παρουσίασε τα αποτελέσματα δύο Έργων της Δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" (Legumes4Protein Τ1ΕΔΚ-0448 και RawCheese Τ1ΕΔΚ-03989) από τα οποία προκύπτει ότι η αξιοποίηση τοπικά παραγόμενων ζωοτροφών μπορεί να παρέχει ευελιξία, ειδικά στις προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και πως η προμήθεια ζωοτροφών αποκλειστικά από την αγορά μπορεί να βοηθήσει τις εκμεταλλεύσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την οργάνωσή τους, βελτιώνοντας την οικονομικότητά τους, ειδικά σε ευμενή οικονομικά περιβάλλοντα.  Μπορείτε να κατεβάσετε το webinar από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://drive.google.com/file/d/13hTYS6BDWUDI0TeTWLkGgZcOHsL-Tc9v/view?u...  

Συντάκτης: 
madalena