δελτίο τύπου - 2ο webinar του ΙΝΑΓΡΟΚ

Σε συνέχεια της σειράς δράσεων εξωστρέφειας του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας με θέμα: «Tα Webinars του ΙΝΑΓΡΟΚ», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο με εισηγήτρια τη Δρα. Ελένη Καϊμακούδη, Δόκιμη Ερευνήτρια. Στην εισήγησή της με τίτλο: «Βασικά Ζητήματα Μάρκετινγκ στην Ιχθυοκαλλιέργεια», η Δρ. Καϊμακούδη αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, στην αλιευτική οικονομία. Επιπρόσθετα, η Δρ. Καϊμακούδη ανέλυσε τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σε επίπεδο Μάρκετινγκ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην έλλειψη επικοινωνίας του παραγόμενου προϊόντος και επισημαίνοντας την αναγκαιότητα για τη λήψη συγκεκριμένων στρατηγικών Μάρκετινγκ, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας ολόκληρου του κλάδου.

Συντάκτης: 
madalena