Αγροεπιλογές: Καινοτόμες Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο.

Συγγραφείς:
Irene Tzouramani
Τύπος: Conference Proceedings
Τίτλος Περιοδικού: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ι.ΓΕ.Κ.Ε
'Ετος δημοσίευσης: 2008
Πηγή: AGRERI
Θέμα:
socioeconomic development
rural development
agricultural development
 

Σχετικοί Πόροι

Support for Farmers' Cooperatives-Country Report- Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
animal products
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

Developing a multidimensional framework for wine tourist behavior: Evidence from Greece

 

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Market segmentation in wine tourism: a comparison of approaches

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Agricultural development policy: concepts and experiences

Provider: 
Subject: 
agricultural development
agricultural development
agricultural policies
rural development
Collected from: 

Report on FAO activities in the region: 1992-93

Provider: 
Subject: 
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: 

Rapid growth of selected Asian economies. Lessons and implications for agriculture and food security: China and India

Provider: 
Subject: 
agriculture
agricultural economics
agricultural development
rural development
Collected from: 

AGRERI Library

Support for Farmers' Cooperatives-Country Report- Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
animal products
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

Developing a multidimensional framework for wine tourist behavior: Evidence from Greece

 

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Market segmentation in wine tourism: a comparison of approaches

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

External Library

Agricultural development policy: concepts and experiences

Provider: 
Subject: 
agricultural development
agricultural development
agricultural policies
rural development
Collected from: 

Report on FAO activities in the region: 1992-93

Provider: 
Subject: 
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: 

Rapid growth of selected Asian economies. Lessons and implications for agriculture and food security: China and India

Provider: 
Subject: 
agriculture
agricultural economics
agricultural development
rural development
Collected from: