Οικονομική Αξιολόγηση Βιολογικής Καλλιέργειας Κτηνοτροφικών Φυτών: Μία Εφαρμογή της Ανάλυσης Στοχαστικής Κυριαρχίας.

Type: Conference Proceedings
Journal title: 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: Προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον
Year of publication: 2012
Source: AGRERI
Subject:
products
agricultural products
economics
agricultural economics
farming systems
organic agriculture
 

Related Resources

Risk and income risk management issues for organic crops in Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
economics
agricultural economics
farming systems
organic agriculture

Support for Farmers' Cooperatives-Sector Report Olives

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
agricultural policies
economics
agricultural economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
farming systems
cooperative farming

Support for Farmers' Cooperatives;Case Study Report-Structure and Strategy of Wine Cooperatives: The Case of the Santo Wine Cooperative in Santorini, Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
agricultural policies
economics
agricultural economics
farming systems
cooperative farming

Understanding how farmers last over the long term: a typology of trajectories of change in farming systems. A French case-study

Provider: 
Subject: 
agricultural products
products
farms
agriculture
farmers
farming systems
Collected from: 

Handbook of agricultural economics

Provider: 
Subject: 
farmers
agricultural development
economics
agricultural economics
agriculture
farming systems
Collected from: 

Ten Conversations about Identity Preservation: Implications for Cooperatives

Provider: 
Subject: 
cooperatives
economics
products
Collected from: 

AGRERI Library

Risk and income risk management issues for organic crops in Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
economics
agricultural economics
farming systems
organic agriculture

Support for Farmers' Cooperatives-Sector Report Olives

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
agricultural policies
economics
agricultural economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
farming systems
cooperative farming

Support for Farmers' Cooperatives;Case Study Report-Structure and Strategy of Wine Cooperatives: The Case of the Santo Wine Cooperative in Santorini, Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
agricultural policies
economics
agricultural economics
farming systems
cooperative farming

External Library

Understanding how farmers last over the long term: a typology of trajectories of change in farming systems. A French case-study

Provider: 
Subject: 
agricultural products
products
farms
agriculture
farmers
farming systems
Collected from: 

Handbook of agricultural economics

Provider: 
Subject: 
farmers
agricultural development
economics
agricultural economics
agriculture
farming systems
Collected from: 

Ten Conversations about Identity Preservation: Implications for Cooperatives

Provider: 
Subject: 
cooperatives
economics
products
Collected from: