Χαρακτηριστικά της ζήτησης υπηρεσιών πληροφόρησης και κατάρτισης στον αγροτικό χώρο. Αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε νέους της υπαίθρου.

Συγγραφείς:
Irene Tzouramani
Alexopoulos, George
Koutsouris, A.
Τύπος: Conference Proceedings
Τίτλος Περιοδικού: 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη
'Ετος δημοσίευσης: 2010
Πηγή: AGRERI
Θέμα:
socioeconomic development
rural development
agricultural development
 

Σχετικοί Πόροι

Toward an Economics of the Rural Third Sector

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development
Collected from: 

Innovation implementation strategies for consumer driven fruit supply chains

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
agricultural economics
trade
agriculture
agricultural practices

Adoption and use of ICTs among rural youth: Evidence from Greece.

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Preparing for the future: Rethinking higher education and environment in the Asia Pacific

Provider: 
Subject: 
agricultural extension
agricultural development
rural development
Collected from: 

Comprehensive Africa agriculture development programme. Integrating livestock, forestry and fisheries subsectors into the CAADP

Provider: 
Subject: 
agriculture
agricultural development
agricultural policies
rural development
Collected from: 

Investment priorities for sustaining agricultural growth and rural development

Provider: 
Subject: 
rural development
agricultural development
agricultural products
Collected from: 

AGRERI Library

Toward an Economics of the Rural Third Sector

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development
Collected from: 

Innovation implementation strategies for consumer driven fruit supply chains

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
agricultural economics
trade
agriculture
agricultural practices

Adoption and use of ICTs among rural youth: Evidence from Greece.

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

External Library

Preparing for the future: Rethinking higher education and environment in the Asia Pacific

Provider: 
Subject: 
agricultural extension
agricultural development
rural development
Collected from: 

Comprehensive Africa agriculture development programme. Integrating livestock, forestry and fisheries subsectors into the CAADP

Provider: 
Subject: 
agriculture
agricultural development
agricultural policies
rural development
Collected from: 

Investment priorities for sustaining agricultural growth and rural development

Provider: 
Subject: 
rural development
agricultural development
agricultural products
Collected from: