1η Συνάντηση κοινωνικών εταίρων στην Ανδρο (Ιαν. 2018)b