Ενημέρωση σε σχέση με τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό

Σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ και του ΥΠΑΑΤ για την προστασία της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι το προσωπικό του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας έχει υιοθετήσει την εργασία εξ αποστάσεως. Ως εκ τούτου, για οποιαδήποτε επικοινωνία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο info@agreri.gr με κοινοποίηση στο tzouramani@agreri.gr  Ευχαριστούμε

Συντάκτης: 
madalena