Αειφορία: Μια νέα οπτική για τους αγρότες

Συγγραφείς:
Irene Tzouramani
Τύπος: Magazine Article
Τίτλος Περιοδικού: Επι ΓΗΣ
'Ετος δημοσίευσης: 2016
Θέμα:
agricultural policies
agricultural economics
sustainable agriculture

Σχετικοί Πόροι

Biomass Crop Production in Greece: Constraints and Future Recommendations.

Provider: 
Subject: 
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural economics
farming systems
sustainable agriculture
alternative agriculture

Sustainability of the Dairy Sheep farming: Examples from Greece and Spain.

Provider: 
Subject: 
animal products
agricultural policies
rural development
agricultural economics
sustainable agriculture

Assessing the main characteristics of sheep and goat milk production value chains at farm level: Opportunities and constraints.

Provider: 
Subject: 
animal products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
agricultural economics
farming systems
sustainable agriculture
Collected from: 

The generation and use of information on women's land rights in the design of sustainable agriculture projects

Provider: 
Subject: 
sustainable agriculture
agriculture
agricultural policies
Collected from: 

SARD-FSE (Sustainable Agriculture and Rural Development-Farming Systems Evolution) Project : methodology and lessons learned. Distance learning course. Capacity building material

Provider: 
Subject: 
rural development
sustainable agriculture
agriculture
farming systems
farming systems
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: 

Rapid growth of selected Asian economies. Lessons and implications for agriculture and food security: Republic of Korea, Thailand and Viet Nam

Provider: 
Subject: 
agriculture
agricultural economics
agricultural policies
agricultural development
Collected from: 

AGRERI Library

Biomass Crop Production in Greece: Constraints and Future Recommendations.

Provider: 
Subject: 
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural economics
farming systems
sustainable agriculture
alternative agriculture

Sustainability of the Dairy Sheep farming: Examples from Greece and Spain.

Provider: 
Subject: 
animal products
agricultural policies
rural development
agricultural economics
sustainable agriculture

Assessing the main characteristics of sheep and goat milk production value chains at farm level: Opportunities and constraints.

Provider: 
Subject: 
animal products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
agricultural economics
farming systems
sustainable agriculture
Collected from: 

External Library

The generation and use of information on women's land rights in the design of sustainable agriculture projects

Provider: 
Subject: 
sustainable agriculture
agriculture
agricultural policies
Collected from: 

SARD-FSE (Sustainable Agriculture and Rural Development-Farming Systems Evolution) Project : methodology and lessons learned. Distance learning course. Capacity building material

Provider: 
Subject: 
rural development
sustainable agriculture
agriculture
farming systems
farming systems
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: 

Rapid growth of selected Asian economies. Lessons and implications for agriculture and food security: Republic of Korea, Thailand and Viet Nam

Provider: 
Subject: 
agriculture
agricultural economics
agricultural policies
agricultural development
Collected from: