Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του Ε.Σ. του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του Ε.Σ. του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας  

Author: 
madalena