Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του Ε.Σ. του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του Ε.Σ. του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας  

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):