Χρήστος Μπριασούλης

Επάγγελμα: 
Συνεργάτης
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Ο Χ. Μπριασούλης έχει σπουδάσει αγροτική οικονομία και ανάπτυξη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει παρακολουθήσει αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Μέχρι και σήμερα εργάζεται ως ερευνητής - εξωτερικός συνεργάτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Με το ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Κ. συνεργάζεται για τη συλλογή, την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων από αγροτικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό τη δημιουργία δεικτών βιωσιμότητας στο πλαίσιο του προγράμματος FLINT.