Ημερίδα ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE, Δρ Ειρ. Θεοδωρακοπούλου